Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom - Aktualności

Projekty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych

Klub Miłośników Książki


„Klub Miłośników Książki” - autorski program profilaktyczno-edukacyjny, realizowany przez Stowarzyszenie w latach 2007-2009. Program skierowany był do dzieci z czterech Szkół Podstawowych: w Białej, Tyczynie, Budziwoju i Budach Głogowskich. Projekt spotkał się z niezwykłym zainteresowaniem środowiska szkolnego (uczniowie, dyrekcja i grono pedagogiczne) i pozaszkolnego (rodzice oraz lokalna społeczność). Założeniem projektu było przede wszystkim wzbogacenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, a także pobudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności czytelniczej. Rozwijanie zamiłowania do obcowania z książką umożliwiało realizowanie innych celów: ożywianie wyobraźni, poszerzanie zainteresowań literaturą, wzbogacanie zasobu słownictwa.

Poprzez realizację projektu dzieci i młodzież miały możliwość skorzystania z zasobów kultury m.in. kina, teatru i muzeum – Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Podczas trwania projektu miało miejsce wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o co najmniej 100 woluminów dla każdej ze szkół, aby w ten sposób ułatwić docieranie do literatury oraz poszerzyć wachlarz pozycji literackich. Łącznie w projektach wzięło udział około 75 uczniów.
W ramach programu zostały wydane:
Gazetka „Świat Młodzieży”
Mini tomik poezji
Książka: Co nam w duszy gra


klubksiazkiklubksiazki2klubksiazki

powrót

Copyright by szczesliwydom.eu Wszystkie prawa zastrzeżone.