Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom - Aktualności

O nas

Stowarzyszenie powstało 17. 02. 2007 r. z inicjatywy 19 Członków Założycieli. 21.03.2007 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i podjęło działalność statutową.
W listopadzie 2008 r. otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Obecnie Stowarzyszenie liczy 30 członków, których łączy jeden cel – szeroko rozumiana pomoc rodzinie.

Trzy główne obszary działania:

• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
• ochrona i promocja zdrowia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

• wspieranie wychowawczej i socjalizacyjnej funkcji rodziny;
• zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz innym patologiom społecznym dotyczącym człowieka
i rodziny;
• działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w tym działalność prorodzinna oraz wyrównywanie szans rozwojowych;
• prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego, pedagogicznego;
• organizowanie pomocy dla potrzebujących, chorych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych;
• organizowanie i prowadzenie treningów, warsztatów i zajęć o charakterze sportowym, kulturalno-oświatowym i turystycznym;
• organizowanie klubów dyskusyjnych, kół zainteresowań, klubów seniora, grup artystycznych, wystaw, pokazów, mitingów i zgromadzeń, imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych;
• prowadzenie szkoleń kursów, warsztatów, konferencji, prelekcji z zakresu profilaktyki patologii społecznej;
• ochronę praw dziecka do rodziny, ochronę macierzyństwa i ojcostwa, ochronę praw człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci;
• pozostałe cele → statut

Stowarzyszenie cele statutowe realizuje poprze organizowanie różnych inicjatyw w sferze swojej DZIAŁALNOŚCI.
Opracowała: Magdalena Miś

Copyright by szczesliwydom.eu Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polub nas na facebooku