Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom - Aktualności

Projekty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych

Programy profilaktyczno-terapeutyczne: profilaktyka narkomanii, alkoholu, przemocy.


Stowarzyszenie od 2007 r. realizuje szereg programów profilaktycznych, szczególnie profilaktykę narkomanii, alkoholu i przemocy. W ramach projektów przeprowadzone były warsztaty, pogadanki, szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli. Odbywały się one w różnych formach i czasie – w ramach godzin wychowawczych w szkołach, w trakcie wywiadówek, półkolonii, wyjazdów i innych ustalonych przez odbiorców terminach.
Poprzez programy profilaktyczno-terapeutyczne m.in.:
-promujemy zdrowy styl życia i aktywne spędzanie wolnego czasu;
-wzmacniamy umiejętności interpersonalne odbiorców;
-przekazujemy wiedzę i uczymy sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, z trudnymi emocjami - bez stosowania przemocy;
-przekazujemy wiedzę nt. uzależnienia, przyczyn zachowań przemocowych oraz mitów dot. stosowania przemocy;
-redukujemy szkody psychospołeczne i zdrowotne u osób uzależnionych, stosujących przemoc;
-zwiększamy wiedzę nt. dostępności do pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych oraz ich rodzin.

Każdy program profilaktyczno-terapeutyczny zakładanym celem i sposobem realizacji dostosowany jest do problemów i potrzeb poszczególnej grupy odbiorców.

powrót

Copyright by szczesliwydom.eu Wszystkie prawa zastrzeżone.