Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom - Aktualności

Projekty aktualne

2016 r.


Projekty zrealizowane

2009 r.


1. Program profilaktyczno-terapeutyczny ”Zdrowo żyję – nie piję” oraz „Ochrona Zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi” współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

2. Wakacje na sportowo” współfinansowany przez z Urząd Miasta Rzeszów.

3. Programu profilaktyczno-terapeutycznego ”Nie jestem sam, bo wokół przyjaciół mam” współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

4. Programu profilaktyki narkomanii ”Stop uzależnieniom” współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

5. Projekt „Dajcie nam szanse” – realizowany w okresie od 01 IX 2009 do 31 VIII 2010. Jeden z największych projektów realizowanych przez naszą organizację. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., nr wniosku WND-POKL.07.02.01- 18 – 081/09. Liczba odbiorców - 25 osób
2010 r.


1. Projekt „Dajcie nam szanse” – realizowany w okresie od 01 IX 2009 do 31 VIII 2010. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., nr wniosku WND-POKL.07.02.01- 18 – 081/09.

2. Program profilaktyki i pomocy rodzinie z problemem alkoholowym „Koło Ratunkowe”, współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Liczba odbiorców: 129

3. Program przeciwdziałania narkomanii „Chcę być sobą – nie biorę” współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Liczba odbiorców: 86

4. Programu przeciwdziałania narkomanii „ Stop narkomanii” współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Liczba odbiorców: 316.
2011 r.


1. Program przeciwdziałania alkoholizmowi „Wolni, bo świadomi” współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Liczba odbiorców: 156.

2. Program przeciwdziałania narkomanii „Czysty umysł, zdrowe ciało współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Liczba odbiorców: 251.

3. Program profilaktyczno-terapeutyczny „Stop – przemocy w rodzinie”. Liczba odbiorców: 24

4. Program pt. AKADEMIA ROZWOJU w ramach świetlicy socjoterapeutycznej im. Św. D. Savio, współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego. Liczba odbiorców: 20 uczestników
2012 r.


1. Projekt Świetlica socjoterapeutyczna im. Św. D. Savio., współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego.. Liczba odbiorców: 20 uczestników.

2. Program edukacyjno-terapeutyczny „Razem można więcej”-letnia półkolonia-3 turnusy dla uczniów 2 Szkół Podstawowych i wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej, współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
2013 r.


1. Projekt Punkt Konsultacyjnego w Rzeszowie i Głogowie Młp., współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie i Gminę Głogów Małopolski.

2. Projekt Świetlica socjoterapeutyczna im. Św. D. Savio.- letnia półkolonia, współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego. Grupa odbiorców: 20 os.
2014 r.


1. Program aktywizacji osób starszych „Rzeszowskie Centrum Seniora”, współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego. Grupa odbiorców: 45 os po 60 r.ż.

2. Projekt Świetlica socjoterapeutyczna im. Św. D. Savio. Grupa odbiorców: 20 os.
2015 r.


1. Program „Tu mieszkam, tu zmieniam”, współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Realizacja w Świetlicy „Nazaret” w Dębicy. Grupa odbiorców: 50 os.

2. Projekt pt. „Życie zaczyna się po 60-tce”. ASOS. Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Grupa odbiorców: 50 os. po 60 r.ż.

3. Kampania społeczna „Kocham swoją rodzinę, dlatego nie piję!”, współfinansowana przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Liczba odbiorców: ok. 1400 os.

4. Projekt pt. „Dodawać życie do lat a nie tylko lata do życia”, współfinansowany przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Liczba odbiorców: 34 os. po 60 r.ż.

5. Projekt pt. ”Seniorzy pełni życia”, współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego. Liczba odbiorców: 53 os. po 60 r.ż.
Copyright by szczeskiwydom.eu Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polub nas na facebooku