Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom - Aktualności

Projekty profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Nazaret” przy Parafii Św. Jadwigi w Dębicy


Od zeszłego roku Stowarzyszenie rozpoczęło wspieranie swoją działalnością Świetlicy „Nazaret” przy Parafii Św. Jadwigi w Dębicy. Została ona powołana do istnienia 8 stycznia 2000 r. jako „żywy pomnik” Roku Jubileuszowego. Patronuje jej Święta Rodzina z Nazaretu. Od 2002 r. weszła w sieć świetlic profilaktyczno-wychowawczych Caritas „Lumen”. Przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem świetlicy jest wzmocnienie rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczej i wychowawczej oraz zapobieganie zjawiskom szkodliwym przez zwalczanie ich przyczyn.

Aktualnie opieką wychowawczą w Świetlicy „Nazaret” objętych jest ponad 50 wychowanków. Mają oni możliwość uczenia się, odrabiania zadań domowych, korzystania z zajęć wyrównawczych, rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności przez uczestniczenie w zajęciach językowych, teatralnych, plastycznych, sportowych, muzycznych, tanecznych, manualnych.


http://www.swjadwiga.info/nazaret/790-wietlica-nazaret-.html

powrót

Copyright by szczesliwydom.eu Wszystkie prawa zastrzeżone.